Shahid Bokhari غزل۔۔۔از: شاہد بخاری

Shahid Bokhari, Bhakkar (Pakistan) Cell # 0333-6841871 E-mail: sanibia@yahoo.com

Shahid Bokhari, Bhakkar (Pakistan) Cell # 0333-6841871 E-mail: sanibia@yahoo.com

urdu poetry of shahid bokhari

Share