Shahbaz Nayyar انتظار۔۔۔ از: شہباز نیر

Shahbaz Nayyar, Raheem Yar Khan (Pakistan) Tel# 03017612860 Viewers: 23674

Shahbaz Nayyar, Raheem Yar Khan (Pakistan) Tel# 03017612860

urdu nazam by shahbaz nayyar

Viewers: 23675
Share