Shahbaz Nayyar غزل۔۔۔ از: شہباز نیر

Shahbaz Nayyar, Raheem Yar Khan (Pakistan) Tel# 03017612860 Viewers: 27995
Shahbaz Nayyar, Raheem Yar Khan (Pakistan) Tel# 03017612860

urdu poetry of shahbaz nayyar

Viewers: 27996
Share